Pelvix Kennel

Liten uppfödning av Bichon Havanais i hemmiljö

DK JV-19 SE UCH DK UCH Voila Jeez Louise

2018-11-24

DK JV-17 DK V-17 NO JV-17 NO V-17 NORD UCH SE V-18 Lekkerbisken's I'm The Boss

Voila Give Me Five

 

Zindra kommer från Pernilla Glumstrand kennel Voila. Ett litet yrväder med nytt blod till min kennel. Det har gått väldigt bra för Zindra på utställning både som valp och junior.

SE10789/2019
DK JV-19
Voila Jeez Louise
SE18278/2017
DK JV-17 DK V-17 NO JV-17 NO V-17 NORD UCH SE V-18
Lekkerbisken's I'm The Boss
NO54693/13
NO UCH
Lekkerbisken's Pride'n Joy
NO42717/12
Lekkerbisken's You Got I
NO46746/10
Lekkerbisken's Touch Of Gold
SE22979/2012
C.I.B. NORD UCH
Happy Friend's Zouvenir
SE41875/2010
A Maiden Effort's Out Of Control
S20909/2009
SE UCH SE V-11
Happy Friend's Yours Truly
SE58667/2014
Voila Give Me Five
SE36219/2013
DK JV-13 DK UCH SE JV-13 SE UCH
Skystar's Louis
S24138/2006
C.I.B. NO V-08 NO V-12 NORD V-10 NORD&FI UCH SE V-12
Buenazo's Viking
N18645/07
NO UCH
Skystar's Alicia
S19497/2008
Voila C'est Ca
S21572/98
FI V-00 INT UCH NORD UCH NORD V-99 SE V-99
Voila Wow That's It
S13881/2005
SE UCH
Voila Sitting Pretty
Copyright © Svenska Kennelklubben 2020

 

Hälsotestad

Patella 0/0

Ögon UA

Hjärta UA